Uzytkowe
Informacje o produktach i producentach

Poufność i Bezpieczeństwo Transakcji

Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) informujemy, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby serwisu internetowego 3Rajder.com.pl, do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. W każdym momencie może Pani/Pan zażądać zaprzestania ich przetwarzania. Żądanie takie powinno być przesłane na piśmie listem poleconym na adres firmy.
Jednocześnie sklep internetowy 3Rajder.com.pl zapewnia, że w każdej chwili zostanie uwzględniona przekazana telefonicznie, pocztą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie prośba o skreślenie podanego adresu e-mail z listy klientów.

Projekt i wykonanie serwisu: Hugo IT serwis-informatyczny.pl dla 3Rajder - sklep dla zawodowców i amatorów prawdziwej jazdy - 2020